Маркетинг, що це?
Основні концепції та сутність маркетингу

  Поняття маркетинг бере своє походження від латинського слова “mercatus”, яке означає – торгувати, -продавати або місце де проводяться ділові операції. У сучасному розумінні слово “маркетинг” вперше з’являється у словниках у 1897 році.

Концепції маркетингу

 

Крім того, “marketing” походить з англійського слова “market”, яке перекладається як – торгівля, – збут – ринок. 

Більше про історію маркетингу можна прочитати у цій статті.

Визначення маркетингу, його сутність, зміст та значення

Щодо визначення маркетингу існують відомі основні варіанти різних авторів наведені нижче.

Згідно Американської Асоціації Маркетингу [1] :

Визначення маркетингу від AMA
Визначення маркетингу АМА

Філіп Котлер дає таке визначення [2]:

Визначення маркетингу від Котлера
Визначення маркетингу від Котлера

Іншими словами, у контексті бізнесу, маркетинг — це вивчення, виявлення та прогнозування вимог та потреб споживачів, переконання потенційних покупців у вигідності придбання товарів та сервісів фірми для задоволення цих потреб.

Місія та завдання маркетингу

Основною метою маркетингу, як будь-якого іншого процесу у системі підприємства, є максимізація прибутку. Крім того, маркетинг націлений на збереження існуючих споживачів та залучення нових.

Згідно Пітеру Друкеру (1973), одному з найвідоміших теоретиків з менеджменту:

Визначення цілі маркетингу від Друкера
Друкер Мета маркетингу

Принципи маркетингу

Завдання та функції маркетингу

Існують основні принципи та концепції маркетингу, які підвищать ймовірність успіху продукту та бізнесу загалом.

 1. Продукт має характеристики, очікувані вашою цільової аудиторії.
 2. Товар чи послуга є на ринку в необхідних обсягах в момент найефективнішої можливої реалізації.
 3. Здійснюється постійний пошук, вивчення та впровадження інноваційних ідей щодо продукції компанії.
 4. Ефективно опрацьовується довгострокова стратегія підприємства та тактичні плани щодо досягнення цілей цієї стратегії.

Функції маркетингу – це основи роботи відділу маркетингу компанії, що складаються з певних завдань та відповідальності. Маркетологи зобов’язані спроектувати, спланувати та виконати такі завдання для забезпечення успішності роботи підприємства.

Викладемо основні функції та завдання маркетингу:

 

 1. Аналітична функція маркетингу складається з наступних завдань:
 • Аналіз та дослідження ринку, його стану, існуючих конкурентів, можливих прогнозів на майбутнє та відповідних ризиків, робота над системою 4П (4P)
 • Вивчення споживачів. Аналіз потреб та «болі» потенційної Цільової Аудиторії компанії, поведінкових моделей покупців, особливостей вимог до вашого продукту.
 1. Виробнича функція маркетингу відповідає матеріально технічну частину виробленого товару чи сервісу. Основна задача:
  • Створення продукту. Виходячи з отриманих даних необхідно створити новий або адаптувати існуючий продукт або асортимент продуктів для найбільшої відповідності очікуванням цільової аудиторії та успішності.
 2. Збутова функція маркетингу відповідає за продажу товару, починаючи від формування ціни і до післяпродажного обслуговування. Головні завдання:
  • Формування концепції цінової політики. На основі інформації про ринок, аналогічні товари та споживачів розробляється конкурентна цінова політика підприємства.
  • Збут. Вибір найбільш відповідних каналів збуту продукції, де ваша цільова аудиторія найімовірніше знайде продукт компанії.
  • Сервісне обслуговування та підтримка. Продаж товару – це лише половина роботи. Перевести споживача до низки постійних покупців допоможе грамотна маркетингова підтримка клієнтів. Сюди входить як оперативний технічний фідбек, і розробка системи заохочень, програм лояльності.
  • Підвищення попиту. Включаючи офлайн рекламу та інтернет маркетинг, просування продуктів та послуг.
 3. Управлінська функція маркетингу включає внутрішній аналіз та оптимізацію комунікації та розподілу ресурсів усередині компанії для здійснення маркетингової стратегії.

Види та типи маркетингу

Розглянемо деякі з основних видів маркетингу та його типів з різних факторів впливу.

Види маркетингу залежно від ринкового попиту:

 1. Розвиваючий. Маркетологи виявляють незадоволений попит споживачів з урахуванням досліджень ринку. Наприклад, це можлива загальна відсутність будь-якого товару, або необхідність надання існуючому продукту додаткових характеристик.
 2. Стимулюючий. Якщо незважаючи на присутність товару на ринку попит на нього незадовільний, маркетинговий відділ впроваджує додаткові зусилля щодо підвищення зацікавленості споживачів. Це можуть бути акції, реклама, знижки та інші маркетингові інструменти.
 3. Підтримуючий. Актуальний у разі, коли попит на товар та пропозиції на товар стабільні, ринок не змінюється і основна функція маркетингу полягає лише у підтримці існуючого стану справ.
 4. Синхромаркетинг. Застосовується в нішах ринку, де є значні коливання попиту на товари у зв’язку із, як правило, сезонністю. Прикладами таких продуктів можуть бути прохолодні напої, морозиво, радіатори масляні. Основна мета та завдання відділу маркетингу – вміло передбачити кон’юнктуру ринку та координувати такі внутрішні процеси компанії як виробництво коректних кількостей продукту, ціноутворення, знижки тощо.
 5. Ремаркетинг. При падінні попиту на продукт завданням є відновити інтерес цільової аудиторії до товару чи сервісу шляхом запровадження нових маркетингових підходів просування.
 6. Демаркетинг. Цей вид маркетингу відрізняється від інших тим, що передбачає активність по зниженню попиту на товар. Може застосовуватися у разі, якщо попит перевищує пропозицію підприємства. Наприклад, вироблено недостатня кількість товару. Маркетологи можуть підвищити ціну товару чи знизити інтенсивність реклами.
 7. Конверсійний. У випадку, якщо компанія отримує значну кількість негативного сприйняття та відгуків про свої продукти, завдання маркетингового відділу – змінити сприйняття цільової аудиторії. Це досягається за допомогою PR кампаній, рекламного просування, акцій та бонусів, зміни цінової політики.

Типи маркетингу за територіальним фактором:

 1. Міжнародний.
 2. Внутрішній тип (національний, регіональний, локальний)

За місцем застосування:

 1. Офлайн маркетинг: використовується поза інтернетом, наприклад: реклама на зовнішніх носіях, телебаченні, радіо, просування у торгових точках тощо.
 2. Онлайн маркетинг: просування в інтернеті (контекстна реклама, e-mail розсилки та інші).

Маркетинг за фактором охоплення ринку:

 
 1. Масовий тип. Як правило, працює у разі продажу товарів масового народного застосування. Зазвичай охоплюється весь ринок без спеціалізації окремих сегментів, оскільки такі продукти використовуються більшістю споживачів. Особлива увага приділяється політиці максимального зниження ціни.
 2. Цільовий (концентрований) тип маркетингу. Як зрозуміло з назви, компанія концентрується на певному сегменті – цільової аудиторії, пропонуючи продукт, показники якого найбільше підходять для споживача – представника цього сегмента.
 3. Диференційований тип. Компанія пропонує різні варіації продукту для кількох сегментів ринку одночасно.
 

Типи маркетингу за часовою шкалою

 1. Стратегічний тип – визначає основні довгострокові стратегічні цілі компанії.
 2. Тактичний маркетинг – орієнтований більш короткострокові і середньострокові завдання

Вочевидь, різні види і типи маркетингу можна використовувати компанією одночасно і паралельно.

​​​​​​​Методи та інструменти маркетингу

мозок з інстументів

До цього моменту були описані класифікації та визначення маркетингу, його цілей, завдань та типів. Нижче буде перераховано деякі з основних інструментів та методів, якими користуються маркетологи для досягнення вищеописаних цілей.

 1. Аналітика та дослідження. Маркетологи, шляхом залучення аналітичних інструментів, займаються вивченням ринку та його тенденцій, споживачів, цільової аудиторії. Також отримують зворотний зв’язок від усіх учасників бізнес-процесів як усередині підприємства, так і зовнішніх: постачальників, посередників, перевізників та логістів тощо. Таким чином, формується аналітична база даних для подальших рішень. Більше про аналітику.
 2. Прогнозування. Відділ маркетингу, на підставі наявних даних, складає прогнози щодо подальшого розвитку ринку, зміни поведінки цільової аудиторії та коригує стратегію підприємства.
 3. Просування.Фахівці з маркетингу здійснюють комплекс заходів щодо стимуляції збуту шляхом використання онлайн та офлайн інструментів: реклами, PR, акцій, інтернет просування, розробляють ефективні маркетингові програми лояльності для утримання існуючих клієнтів тощо.
 

Джерела

1. AMA (American Marketing Association) https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ (2017)
2. Філіп Котлер «Основи маркетингу» Короткий курс: Пер. з англ. – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2007. – 656 с.