Затребувані професії та посади у сфері маркетингу

 • Час читання:3 хв. читання

Директор з маркетингу

Директор з маркетингу (Marketing Director) це високопоставлений спеціаліст, робота якого полягає у керівництві відділом чи функцією маркетингу в організації.

люди обговорюють цифри на графіку

Директор з маркетингу відіграє стратегічну роль у розвитку та реалізації маркетингових стратегій компанії, цільових ринкових сегментів та планів просування продуктів чи послуг.

Обов’язки посади директора з маркетингу можуть містити:

 • Розробку загальної маркетингової стратегії компанії, визначення цілей та планів дій для їх досягнення.
 • Аналіз ринку, вивчення поведінки споживачів, визначення цільової аудиторії та потреб ринку.
 • Управління брендами компанії, включаючи розробку та позиціонування на ринках.
 • Керівництво командою маркетингових фахівців та співробітників відділу маркетингу, включаючи призначення завдань, координацію робіт та забезпечення виконання поставлених цілей.
 • Планування та управління бюджетом маркетингу, включаючи розподіл ресурсів за напрямами.
 • Аналіз ефективності служби маркетингу, моніторинг ключових показників KPI та звітність керівництву компанії.
 • Взаємодія з іншими відділами компанії, такими як продажи, виробництво та розробка продукту, для координації та інтеграції маркетингових та бізнес-процесів.

В залежнності від структури конкретного підприємства, штат компанії може включати як директора з маркетингу, так і керівника маркетингового відділу.

Основна відмінність між цими двома посадами полягає в їхніх рівнях і сферах відповідальності.

Рівень в організації:

Директор по маркетингу зазвичай займає більшу посаду і має стратегічну роль в компанії. Він приймає ключові рішення і розробляє загальну маркетингову стратегію, працюючи на рівні керівництва і ради директорів. 

Керівник відділу маркетингу є менеджером середнього рівня, відповідає за операційну діяльність відділу і реалізацію маркетингових планів.

 • Загальна відповідальність: 

Директор з маркетингу має загальну відповідальність за всю маркетингову стратегію та її успішне виконання у компанії. Він управляє ширшими аспектами маркетингу, включаючи аналіз ринку, розробку стратегій, управління брендом, зв’язки України із громадськістю та інших.

Начальник відділу маркетингу фокусується на управлінні операційною діяльністю відділу, реалізації конкретних маркетингових програм та проектів.

 • Керівництво командою: 

Директор по маркетингу може бути відповідальним за керівництво всім відділом маркетингу, включаючи керівників відділів або менеджерів підлеглих команд. Він розробляє загальні стратегії для всього відділу і забезпечує їх виконання. 

Керівник відділу маркетингу фокусується на безпосередньому управлінні своєю командою маркетологів різних спеціальностей та виконанні конкретних задач і проектів.

Обидва цих керівників мають важливі ролі в організації і працюють в тісній взаємодії друг з другом. 

Директор по маркетингу визначає загальну стратегію і цілі, а начальник відділу маркетингу реалізує ці стратегії і плани в рамках свого підрозділу.

Бренд-менеджер

Бренд-менеджер (Brand Manager) це спеціальність маркетингу, яка передбачає відповідальність за управління та розвиток бренду або групи брендів компанії. 

Професія бренд-менеджера означає роботу на перетині маркетингу, стратегії та управління продуктом, зосереджуючись на створенні та підтримці унікальної та привабливої ідентичності бренду для споживачів.

Обов’язки та функціонал професії бренд-менеджера можуть містити

 • Розробку стратегії бренду: Він визначає цінності, місію та позиціонування бренду на ринку, а також розробляє довгострокові стратегічні плани для його розвитку.
 • Управління продуктовим портфелем: Бренд-менеджер визначає асортимент продуктів, встановлює та контролює ціни, працює над упаковкою та дизайном, а також займається управлінням життєвим циклом продуктів.
 • Маркетингові кампанії: Він розробляє та проводить маркетингові кампанії для просування свого бренду, включаючи рекламу, PR-заходи, цифровий маркетинг, соціальні мережі та інші інструменти.
 • Аналіз та дослідження ринку: Бренд-менеджер вивчає поведінку споживачів, аналізує конкурентів, проводить дослідження ринку, щоб визначити нові можливості для зростання бренду.
 • Співпраця з іншими відділами: Він тісно співпрацює з іншими відділами, такими як відділи маркетингу, продажу, дизайну та виробництва, щоб забезпечити узгодженість та ефективність діяльності бренду.
 • Моніторинг та аналіз результатів: Бренд-менеджер відстежує показники ефективності бренду, проводить аналіз ринку та конкурентів, а також надає звіти керівництву про результативність бренду.

Продакт-менеджер (Product Manager)

Продакт менеджер (Product Manager) це професіонал, відповідальний за управління життєвим циклом продукту, від його концепції до розробки, запуску та підтримки. Продакт менеджер є сполучною ланкою між командами розробки продукту, маркетингу, дизайну, продажу та іншими заінтересованими сторонами.
Основне завдання продакт-менеджера – визначення стратегії продукту та його основних характеристик на основі аналізу ринку та потреб клієнтів. Він працює в тісній маркетинговій взаємодії з командою розробки, щоб забезпечити успішне впровадження та розвиток продукту.

Професія продакт менеджера передбачає наступні обов’язки та виконання різноманітних завдань, включаючи:

 • Дослідження ринку і аналіз конкурентів для визначення потреб потреб клієнтів і ринку.
 • Визначення стратегії продукту і розробка плану його реалізації, у тому числі враховуючи систему 4П.
 • Визначення функціональних вимог продукту і его основних характеристик.
 • Розробка дорожньої карти продукту, включаючи планування випуску нових функцій і оновлень.
 • Координація роботи команди розробки, дизайну, маркетингу і інших відділів, пов’язаних з продуктом.
 • Моніторинг і аналіз продуктивності продукту, збір зворотного зв’язку від користувачів і впровадження поліпшень.
 • Управління життєвим циклом продукту, включаючи його фазу запуску, зростання і старіння.
 • Забезпечення відповідності продукту бізнес-цілям і стратегії компанії.

Піар менеджер (PR manager)

Планує, розробляє та реалізує стратегію піару (публічних відносин) з метою управління громадською думкою про компанію, продукт чи бренд. 

Робота піар-менеджера відділу маркетингу спрямована на створення та підтримку позитивного іміджу організації та забезпечення ефективної взаємодії з різними зацікавленими сторонами, такими як клієнти, інвестори, ЗМІ, громадськість та інші.

Завдання і обов’язки посади pr менеджера можуть включати:

 • Розробка стратегій піару: піар менеджер аналізує цілі та цільову аудиторію компанії та розробляє стратегію піару для досягнення цих цілей. Він визначає ключові повідомлення та тактики для привернення уваги та формування позитивного образу компанії чи продукту.
 • Медіа-зв’язки: менеджер встановлює та підтримує контакти з представниками ЗМІ, включаючи журналістів, редакторів та блогерів. Він надає інформацію про компанію, організовує прес-конференції, інтерв’ю та інші медіа-заходи для отримання максимального охоплення та позитивного висвітлення у ЗМІ.
 • Створення контенту: pr маркетолог розробляє прес-релізи, статті, блоги, інформаційні матеріали та інший контент, який допомагає уявити компанію чи продукт у найкращому світлі. Він також відстежує обговорення про компанію у ЗМІ та соціальних мережах та реагує на них.
 • Соціальні медіа: піар-менеджер управляє присутністю компанії в соціальних мережах, створює та підтримує акаунти у популярних платформах, розробляє контент для публікації, взаємодіє з передплатниками, відповідає на запитання та коментарі тощо.
 • Кризовий PR: менеджер розробляє плани та тактику реагування на кризові ситуації, такі як негативні відгуки, чутки, конфлікти чи інциденти. Він працює на запобігання та керування негативним впливом на репутацію компанії та робить дії для відновлення довіри та позитивного образу.
 • Відносини з громадськістю: організує участь компанії у громадських заходах, спонсорських проектах, виставках, конференціях та інших заходах для встановлення та підтримки зв’язків із впливовими людьми, представниками громадськості та іншими ключовими стейкхолдерами.

Менеджер з маркетингових досліджень

Менеджер з маркетингових досліджень ринку (Marketing Research Manager) це фахівець, відповідальний за планування, управління та проведення маркетингових досліджень, спрямованих на збір та аналіз даних про ринок, споживачів, конкурентів та інших факторів, що впливають на бізнес компанії. Робота менеджера з маркетингових досліджень сприяє прийняттю стратегічних рішень та розробці маркетингових стратегій.

Професійні обов’язки менеджера з досліджень ринку:

 • Планування досліджень: Менеджер з маркетингових досліджень визначає цілі дослідження, розробляє методологію, визначає вибірку та план збору даних.
 • Збір даних: Менеджер організує та контролює процес збору даних. Це може включати використання різних методів, таких як опитування, інтерв’ю, фокус-групи, аналіз вторинних джерел даних та інші методи збору інформації.
 • Аналіз даних: Після збору даних маркетолог здійснює їх аналіз за допомогою статистичних та аналітичних методів. Він виявляє ключові тренди, сегменти ринку, споживчі переваги, прогнозує попит та оцінює ефективність маркетингових активностей.
 • Інтерпретація результатів: Менеджер з маркетингових досліджень ринку інтерпретує результати дослідження та видає рекомендації та рекомендації для бізнес-рішень. Він надає дані та висновки керівництву та іншим заінтересованим сторонам у зрозумілій та інформативній формі.
 • Моніторинг ринку: Менеджер відстежує зміни на ринку, нові тенденції, конкурентне середовище та інші фактори, що можуть вплинути на бізнес компанії

Маркетолог аналітик

Маркетолог аналітик (Marketing Analyst) це спеціаліст, який поєднує знання та навички в галузі маркетингу та аналітики для проведення досліджень та аналізу даних з метою оптимізації маркетингових стратегій та прийняття обґрунтованих рішень.

Посада маркетолога-аналітика включає такі обов’язки:

 • Збір та аналіз даних: Маркетолог-аналітик збирає та аналізує дані, пов’язані з маркетинговими активностями компанії. Це може включати дані про продаж, споживчу поведінку, ринкові тренди, конкурентне середовище, ефективність маркетингових кампаній та інші показники.
 • Ідентифікація ключових метрик: аналітик визначає та вимірює ключові метрики продуктивності маркетингу, такі як ROI (рентабельність інвестицій), CAC (вартість залучення клієнта), LTV (довічна цінність клієнта), конверсійні показники та інші маркетингові показники.
 • Аналіз ефективності маркетингових кампаній: Менеджер-аналітик оцінює ефективність різних маркетингових кампаній та ініціатив, проводячи аналіз даних та вимірюючи їх вплив на бізнес-показники. Він ідентифікує успішні стратегії та знаходить області, які потребують покращень.
 • Прогнозування та моделювання: Маркетолог аналітик використовує статистичні інструменти та моделі для прогнозування майбутніх трендів та результатів маркетингових дій. Він розробляє прогнозні моделі, які допомагають приймати рішення про бюджетування, маркетингові стратегії та таргетування аудиторії.
 • Розробка маркетингових стратегій: На основі даних та аналітичних висновків маркетолог-аналітик пропонує рекомендації та стратегії для покращення маркетингових дій. Він допомагає визначити цільову аудиторію, вибрати ефективні канали просування, оптимізувати бюджет та покращити конверсію.

Менеджер з реклами

Менеджер з реклами або рекламщик (Advertising Manager) це маркетинг професія відповідальна за планування, розробку, реалізацію та контроль рекламних кампаній компанії. 

Роль менеджера з реклами або рекламщика пов’язана з роботою по управлінню рекламними процесами та ресурсами для досягнення маркетингових цілей та підвищення впізнаваності та привабливості бренду.

Завдання та посадові обов’язки менеджера з реклами:

 • Планування рекламних кампаній: Менеджер з реклами розробляє стратегію та план рекламних кампаній, визначає цілі, аудиторію, бюджет, канали та засоби реклами.
 • Створення рекламних матеріалів: Менеджер  співпрацює з креативними командами або агентствами для створення рекламних матеріалів, таких як рекламні оголошення, банери, відеоролики, рекламні тексти та дизайн. Він забезпечує відповідність бренду та маркетинговим стратегіям компанії.
 • Вибір рекламних каналів: Спеціаліст визначає найбільш підходящі рекламні канали та засоби для досягнення цілей кампанії. Це може містити телебачення, радіо, друковані видання, інтернет, соціальні медіа, зовнішню рекламу та інші форми медіа. Він аналізує переваги та недоліки кожного каналу та вибирає оптимальний медіамікс.
 • Управління рекламними бюджетами: Менеджер з реклами відповідає за управління бюджетом рекламних кампаній. Він планує витрати, контролює витрати, оптимізує бюджет та забезпечує максимальну ефективність використання рекламних ресурсів.
 • Моніторинг та аналіз результатів: Здійснює моніторинг та аналіз ефективності рекламних кампаній, використовуючи різні метрики та інструменти аналітики. Він оцінює показники ефективності, такі як охоплення аудиторії, конверсії, ROI та рівень впізнаваності бренду, та вносить необхідні коригування до рекламних стратегій.
 • Управління відносинами з рекламними партнерами: Маркетолог взаємодіє з рекламними агентствами, видавцями, платформами та іншими партнерами, встановлюючи та підтримуючи ділові відносини, проводячи переговори та контролюючи виконання домовленостей.

Трейд маркетолог, хто це?

Спеціальність Трейд маркетолог (Trade Marketer) це посада маркетолога, відповідального за розробку та реалізацію маркетингових стратегій на рівні торгової точки чи каналу збуту. 

Основна мета трейд-маркетолога полягає у збільшенні продажу та ефективності маркетингових зусиль на конкретному торговому майданчику.

Завдання та обов’язки трейд маркетолога можуть включати: 

 • Планування та координація торгового маркетингу: Трейд-маркетолог розробляє стратегії та плани просування продуктів чи послуг у межах конкретних торгових точок чи каналів збуту.
 • Розробка мерчандайзингових програм: Трейд-маркетолог створює мерчандайзингові програми, які включають різні заходи та інструменти для привернення уваги споживачів у магазинах або на точках продажу. Він розробляє плани розміщення товарів, викладки, демонстрації продукції, проведення акцій та інших заходів для підвищення продажів та впізнаваності бренду.
 • Взаємодія з торговими партнерами: Спеціаліст по трейд маркетингу встановлює та підтримує партнерські відносини з торговельними мережами, роздрібними точками та іншими торговими партнерами. Він проводить переговори, розробляє спільні маркетингові та рекламні програми, а також забезпечує відповідність бренду та стандартів маркетингової комунікації.
 • Моніторинг та аналіз ефективності: Трейд-маркетолог аналізує дані про продаж, промоакції, впізнаваність бренду та інші метрики, пов’язані з торговими заходами. Він оцінює ефективність маркетингових програм та коригує стратегії для покращення результатів.
 • Навчання та підтримка продавців: Трейд-маркетолог надає навчання та підтримку продавцям та персоналу торгових точок. Він забезпечує доставку необхідної інформації про продукти, проводить тренінги з продажу та акцій, допомагає покращити навички продажу.

Акаунт менеджер з маркетингу

Акаунт-менеджер з маркетингу (Marketing Account Manager) це спеціаліст, відповідальний за управління відносинами з клієнтами та координацію маркетингових проектів та кампаній. 

Він є сполучною ланкою між ключовими клієнтами та внутрішніми командами, такими як маркетинговий відділ, креативні команди, аналітики та іншими, та забезпечує успішну реалізацію маркетингових завдань.

Завдання та обов’язки аккаунт-менеджера можуть включати:

 • Управління клієнтськими відносинами: Акаунт менеджер будує та підтримує довірчі та продуктивні відносини з клієнтами. Він служить основною контактною особою для клієнтів та забезпечує ефективне комунікування.
 • Координація проектів та кампаній: менеджер забезпечує планування, організацію та виконання маркетингових проектів та кампаній для клієнта. Він працює з внутрішніми командами та керує ходом робіт, термінами, бюджетом та якістю виконання проектів.
 • Управління бюджетом та ресурсами: Аккаунт маркетолог відповідає за управління бюджетом маркетингових проектів клієнта. Він стежить за видатками, контролює бюджет та забезпечує ефективне використання ресурсів.
 • Праця по Аналізу результатів та звітність: Кей Акаунт менеджер відстежує та аналізує результати маркетингових кампаній та проектів, використовуючи метрики та інструменти аналітики. Він готує звіти про виконання, ефективність та ROI (повернення інвестицій) для клієнтів та керівництва.
 • Консультування та стратегічне керівництво: менеджер консультує клієнтів у питаннях маркетингу, пропонує стратегічні рішення та рекомендації, засновані на досвіді та знаннях у галузі маркетингу. 

Івент-менеджер у маркетингу

Івент-менеджер у маркетингу (Event Manager) це спеціальність маркетолога, відповідального за організацію, планування, координацію та управління маркетинговими заходами та подіями. 

Івент-менеджери працюють над такими заходами, як конференції, виставки, корпоративні зустрічі, презентації продуктів, тренінги та інші з метою просування бренду, встановлення контактів із клієнтами та створення позитивного враження про компанію.

Професійні завдання та обов’язки івент-менеджера в маркетингу включають:

 • Планування та концептуалізація заходу: Івент менеджер розробляє концепцію, тематику та цілі заходу відповідно до маркетингових стратегій компанії. Він визначає бюджет, графік, місце проведення та інші деталі, необхідні успішної реалізації ивента.
 • Координація та управління: Івент менеджер забезпечує координацію всіх аспектів заходу, включаючи роботу з постачальниками, локації, технічними спеціалістами, декораторами та іншими. Він керує всіма етапами та завданнями, щоб гарантувати планомірність та успішне проведення заходу.
 • Бюджетування та фінансовий контроль: Івент менеджер управляє бюджетом заходу, оптимізує витрати, контролює витрати та здійснює фінансовий контроль. Він співпрацює з відділом маркетингу та фінансовим відділом, щоб забезпечити відповідність витрат маркетинговим цілям та отримати максимальну віддачу від інвестицій.
 • Маркетингова комунікація: Івент менеджер розробляє та реалізує стратегію маркетингової комунікації для залучення цільової аудиторії на захід. Він розробляє та проводить рекламні кампанії, створює контент для соціальних мереж, бере участь в організації прес-конференцій та інших заходів, пов’язаних із маркетингом.
 • Участь у події та управління деталями: Івент маркетолог бере активну участь у проведенні заходу, контролює всі деталі та забезпечує гладке та ефективне його виконання. Він стежить за порядком, координує роботу персоналу, вирішує проблеми, що виникають, і забезпечує задоволення очікувань клієнтів і гостей.
 • Аналіз та оцінка результатів: Івент менеджер проводить аналіз та оцінку результатів заходу, використовуючи метрики та зворотний зв’язок від учасників та клієнтів. Він аналізує ефективність івента, виявляє покращення та рекомендації для майбутніх заходів.

Інтернет маркетолог

Інтернет-маркетолог (також відомий як цифровий маркетолог, онлайн-маркетолог або digital маркетолог) – це фахівець, який займається плануванням, реалізацією та оптимізацією маркетингових стратегій та тактик в онлайн-середовищі. Він працює з використанням різних інтернет-інструментів та платформ для досягнення маркетингових цілей компанії, збільшення видимості бренду, залучення цільової аудиторії, генерації потенційних клієнтів та збільшення продажів.

Інтернет маркетолог – на даний момент досить загальне поняття, яке має поділ на більш вузькі професії, перелік та опис яких можна вивчити на цій сторінці.

Фотограф

Фотограф у відділі маркетингу відіграє важливу роль у створенні та покращенні візуального контенту для просування продуктів чи послуг компанії. Ось деякі обов’язки та відповідальності фотографа у відділі маркетингу:

 • Фотозйомка: Фотограф повинен створювати високоякісні зображення продуктів, які будуть використовуватися для реклами, брошур, веб-сайтів та соціальних медіа. Він повинен вміти представити продукт у найкращому вигляді, щоб привернути увагу потенційних клієнтів.
 • Фотосесії з моделями: У деяких випадках фотографу може знадобитися робота з моделями для створення рекламних матеріалів або маркетингових каталогів продуктів. Він повинен вміти працювати з моделями та вказувати їм правильні пози та вирази для створення бажаного ефекту.
 • Фотографія заходів: Фахівець може бути відповідальним за фотографування корпоративних заходів, презентацій чи виставок, які проводить компанія.
 • Постобробка та ретуш зображень: Фотограф також може бути відповідальним за ретуш та обробку фотографій за допомогою програм обробки зображень.
 • Дотримання брендових стандартів: Фахівець повинен бути уважним до деталей та забезпечувати дотримання брендових стандартів компанії. Це включає використання певного стилю фотографії, колірної схеми та композиції, щоб створювати узгоджений образ компанії.
 • Управління фотоархівом: Фотограф може бути відповідальним за організацію та керування фотоархівом компанії. Він повинен розбиратися в системах зберігання та каталогізації фотографій, щоб забезпечити зручний доступ до необхідних зображень для співробітників відділу маркетингу та інших заінтересованих осіб.

Дизайнер

Дизайнер у відділі маркетингу відіграє важливу роль у створенні візуального контенту, який допомагає компанії залучати і утримувати клієнтів.

Ось деякі певні обов’язки й посади дизайнера у відділі маркетингу:

 • Графічний дизайн: Дизайнер створює графічні елементи для використання у рекламі, брошурах, логотипах, веб-сайтах, соціальних медіа та інших маркетингових матеріалах. Він розробляє ефективні та привабливі дизайни, які відображають бренд компанії та привертають увагу цільової аудиторії.
 • Створення макетів та ілюстрацій: Дизайнер-маркетолог розробляє макети та ілюстрації, які можуть використовуватись для презентацій, рекламних кампаній або візуалізації концепцій продуктів.
 • Веб-дизайн: Фахівець може відповідати за створення дизайну веб-сайтів, лендингів і банерів для онлайн-реклами.
 • Дотримання брендових стандартів: Дизайнер повинен дотримуватись брендових стандартів компанії та використовувати встановлені елементи дизайну, щоб підтримувати єдиний образ та впізнаваність бренду.
 • Співпраця з іншими відділами: Дизайнер працює у тісній співпраці з іншими членами відділу маркетингу, а також з колегами з інших відділів, таких як менеджери продукту або спеціалісти з контенту. Він обговорює ідеї та вимоги, щоб створити дизайн, який відповідає маркетинговим цілям компанії та очікуванням клієнтів.

Відеограф

Відеограф у відділі маркетингу відповідає за створення та виробництво відеоматеріалів, які використовуються для маркетингових цілей компанії.

Професійні обов’язки та відповідальності відеографа у відділі маркетингу:

 • Зйомка відео: Відеограф займається зйомкою відео, включаючи рекламні ролики, презентації продуктів, корпоративні відео, інтерв’ю та інші види контенту.
 • Монтаж та постпродакшн: Після зйомки відеограф обробляє та монтує відеоматеріали.
 • Створення анімації: Відеограф може бути відповідальним за створення анімованих елементів або графіки, які можна використовувати у відеороликах.
 • Сценарій та концепція: Відеограф може бути залучений до розробки сценаріїв та концепцій відеороликів. Він працює з командою маркетингу та іншими зацікавленими сторонами, щоб визначити цілі відео, цільову аудиторію, повідомлення та естетику, які мають бути передані через відеоролик.
 • Управління відеоархівом: Відеограф може бути відповідальним за організацію та керування відеоархівом компанії. Він забезпечує зручний доступ до відеоматеріалів для співробітників відділу маркетингу та інших заінтересованих осіб.
 • Співпраця з іншими відділами: Відеограф тісно співпрацює з іншими членами відділу маркетингу, такими як дизайнери, копірайтери та менеджери продукту. Він обговорює ідеї, вимоги та терміни для створення відеороликів, які відповідають маркетинговим стратегіям компанії.