LTV (Lifetime Value), що це? Формула розрахунку довічної цінності клієнта у маркетингу

Довічна вартість клієнта (Lifetime Value) це це метрика та показник вимірювання, що використовується в компаніях маркетологами для оцінки того, яку вигоду організація очікує отримати від взаємодії з одним покупцем на протязі всього часу спільної роботи з ним.

рука тримає напис LTV

LTV є значним індикатором, який сприяє розумінню маркетологами, наскільки цінними є їхні клієнти та наскільки виправдано інвестувати кошти у їхнє залучення та утримування.

Розрахунок LTV зазвичай включає такі фактори, як:

  • Усереднений грошовий прихід, який отримує компанія від споживача в одиницю часу (наприклад, на тиждень, місяць або рік).
  • Тривалість середнього терміну взаємодії покупця із організацією.
  • Розмір середньої маржі (прибутку) від клієнта.

Схема розрахунку LTV може змінюватись в залежності від конкретних бізнес-моделей та цілей компанії, але загальна ідея полягає у визначенні очікуваного прибутку, який клієнт принесе фірмі за весь час його роботи з нею.

Використання формули LTV. Для чого метрика маркетологам?

Ось кілька причин, чому LTV є важливим інструментом для бізнесу:

  1. Прийняття рішень про маркетингові витрати: Розраховуючи LTV, компанії можуть визначити, скільки вони можуть дозволити собі витратити на залучення нових клієнтів або утримання існуючих.

  2. Оцінка ефективності маркетингових кампаній: Порівнюючи LifeTimeValube із витратами на залучення клієнтів (CAC – Customer Acquisition Cost), компанії можуть визначити, наскільки успішними були їхні маркетингові зусилля.

  3. Прогнозування доходів і прибутку: Знаючи довічну цінність клієнтів, компанії можуть краще прогнозувати свої майбутні доходи та прибутки, що допомагає їм планувати свою діяльність та ресурси.

  4. Оптимізація стратегії утримання клієнтів: LTV також допомагає компаніям зрозуміти, наскільки важливо зберігати клієнтів на довгостроковій основі та розробити ефективні стратегії утримання.

  5. Оцінка успішності продукту чи послуги: Якщо LTV є низьким, це може вказувати на проблеми з продуктом або послугою, які потрібно виправити для збільшення лояльності клієнтів та їх довгострокової цінності.

В цілому, Lifetime Value допомагає компаніям зрозуміти, які клієнти приносять їм найбільшу цінність, як ефективно вони керують своїми ресурсами та як вони можуть покращити свої бізнес-процеси для збільшення доходів та прибутку.

Приклад розрахунку LTV

Припустимо, у вас є бізнес надання послуги оптимізації сайтів.

Час роботи з клієнтом складає 18 місяців, при цьому ціна роботи протягом одного місяця дорівнює 500 гривень.

У такому разі довічна цінність клієнта для вашої організації становитиме:

LTV = середній час роботи з клієнтом (18) * цінність за період (500 грн.) = 9000 грн.

Це базовий приклад розрахунку Lifetime Value, а в реальній практиці можуть використовуватися складніші моделі та фактори для обліку.