Концепції соціально-етичного та соціального маркетингу, що це?

Соціальний етичний маркетинг це підхід до маркетингу, спрямований на задоволення потреб та очікувань споживачів з урахуванням соціальних і етичних аспектів.

Цей вид маркетингу приділяє особливу увагу тому, як продукти або послуги впливають на суспільство, навколишнє середовище та соціальний добробут.

дерев'яні кубики з написом етика

Основні принципи та приклади концепції соціально-етичного маркетингу включають в себе наступне:

 1. Етичні стандарти: Соціальний етичний маркетинг дотримується високих етичних стандартів у своїй діяльності. Це включає в себе чесність, прозорість та справедливість у відносинах з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами.

 2. Соціальна відповідальність: Організації, які використовують соціальний етичний маркетинг, активно беруть участь в різних громадських та екологічних ініціативах з метою покращення суспільства. Це може включати благодійні програми, сталий виробництво та інші дії.

 3. Соціальна адаптація продуктів і послуг: Маркетингові стратегії розробляються з урахуванням соціокультурних особливостей і потреб різних груп споживачів. Це дозволяє компаніям краще задовольняти потреби своїх клієнтів та створювати більш цінні продукти.

 4. Свідомість екологічних та соціальних впливів: Організації, які використовують соціальний етичний маркетинг, активно оцінюють вплив своєї діяльності на навколишнє середовище та суспільство. Це може включати оцінку вуглецевого сліду, ліквідацію шкідливих речовин та інші екологічні покращення.

 5. Освіта та інформування: Просвітлення споживачів щодо соціальних та етичних аспектів продуктів і послуг допомагає їм приймати більш обдумані рішення. Маркетинг може використовуватися для освіти клієнтів та підвищення обізнаності щодо соціальних питань.

Соціальний етичний маркетинг допомагає компаніям не лише зміцнити свою репутацію та привернути клієнтів, але й внести внесок у покращення суспільства та навколишнього середовища.

У сучасному світі, де споживачі все більше уважно ставляться до соціальних і екологічних питань, цей вид маркетингу стає все більш важливим для бізнесу

Соціальний маркетинг

Соціальний маркетинг – це стратегія маркетингу, спрямована на зміну поведінки людей на користь суспільства чи вирішення соціальних проблем.

рука вказує на фігуру людини

На відміну від комерційного маркетингу, який спрямований на просування товарів та послуг з метою отримання прибутку, соціальний маркетинг використовує ті ж методи та принципи для досягнення суспільних цілей.

Цілі соціального маркетингу можуть змінюватись від заохочення здорового способу життя до захисту навколишнього середовища або боротьби з соціальними проблемами, такими як наркоманія або насильство.

Приклади включають кампанії боротьби з курінням, просування здорового харчування, пропаганду використання ременів безпеки в автомобілях і т.д.

Ефективний соціальний маркетинг зазвичай ґрунтується на розумінні цільової аудиторії, її мотиваціях та бар’єрах для бажаної поведінки.

Він може включати використання різних медійних каналів, партнерство з громадськими організаціями та формування спільноти для підтримки змін поведінки.

Соціальний маркетинг відіграє важливу роль у досягненні соціальних цілей та покращенні якості життя людей, заохочуючи позитивні зміни в суспільстві через вплив на їх поведінку та переконання.

Головні відмінності соціально-етичного та соціального маркетингу

Соціальний маркетинг і соціально-етичний маркетинг мають схожість, але є і відмінності.

 1. Цілі:

  • Соціальний маркетинг: Основна мета соціального маркетингу – це зміна поведінки людей на користь суспільства. Це може містити такі завдання, як боротьба з негативними звичками (наприклад, куріння, вживання алкоголю), заохочення здорового способу життя, зниження забруднення довкілля тощо.
  • Соціально-етичний маркетинг: Тут фокусуються на продажі товарів та послуг, що виробляються з дотриманням високих стандартів соціальної та етичної відповідальності. Це може включати використання екологічно чистих матеріалів, справедливу оплату праці, боротьбу з дискримінацією і т.д.
 2. Аудиторія:

  • Соціальний маркетинг: Основна аудиторія соціального маркетингу – це суспільство в цілому, або конкретні групи, які потребують зміни своєї поведінки.
  • Соціально-етичний маркетинг: Тут аудиторія включає споживачів, які цінують соціальну та етичну відповідальність при виборі товарів або послуг.
 3. Фокус:

  • Соціальний маркетинг: Фокусується на зміні окремих поведінкових аспектів у суспільстві, щоб досягти позитивних соціальних змін.
  • Соціально-етичний маркетинг: Основний акцент тут на тому, щоб продемонструвати, що бізнес чи організація діють відповідно до високих стандартів соціальної та етичної відповідальності.
 4. Підходи:

  • Соціальний маркетинг: Включає використання маркетингових стратегій та тактик зміни поведінки людей, таких як освітні кампанії, пропаганда, використання соціальних медіа і т.д.
  • Соціально-етичний маркетинг: Фокусується на створенні та просуванні товарів та послуг, які відповідають певним соціальним та етичним нормам. Це може включати сертифікацію, використання символів або лейблів, які підтверджують відповідність цим стандартам.

Хоча обидва підходи спрямовані на створення позитивного впливу на суспільство, вони мають різні стратегії та методи для досягнення своїх цілей.