Сегментування ринку, що це?

Сегментація ринку це стратегічний процес, з допомогою якого компанії ділять ринок на більш дрібні, гомогенні групи споживачів чи організацій, так звані ринкові сегменти.

Ці більш вузькі сегменти мають схожі потреби, характеристики або поведінку, що дозволяє компаніям більш ефективно орієнтувати свої маркетингові зусилля і створювати продукти або послуги, які краще відповідають потребам кожної групи.

група людей ділиться на три маленькі групи

Процес сегментації ринку включає такі етапи:

 • Ідентифікація ринку: Визначте ринок, який ви хочете вивчити та сегментувати. Це може бути ринок споживачів чи бізнес-ринок.
 • Збір даних: Зберіть інформацію про споживачів чи організацій на ринку. Ці дані можуть включати демографічні, географічні, психографічні та поведінкові характеристики.
 • Визначення сегментів: На основі даних виділіть групи схожих споживачів чи організацій, які можуть бути сегментами ринку.
 • Оцінка сегментів: Оцініть кожен сегмент з погляду його розміру, потенціалу зростання, прибутковості та доступності.
 • Вибір цільового сегмента: Визначте, який сегмент ви хочете зосередити свої зусилля. Вибір залежить від стратегічних цілей компанії та її ресурсів.
 • Розробка маркетингових стратегій: Створіть маркетингові стратегії, які відповідають потребам обраного цільового сегмента.
 • Впровадження: Розробте та реалізуйте маркетингові кампанії та продукти, які відповідають вибраному сегменту ринку.
 • Моніторинг та коригування: Слідкуйте за результатами та аналізуйте ефективність ваших стратегій. Якщо потрібно, внесіть коригування.

Сегментація ринку допомагає компаніям краще розуміти своїх клієнтів, створювати більш релевантні продукти та маркетингові кампанії, покращувати конкурентоспроможність та підвищувати ефективність своїх бізнес-операцій.

Приклад сегментації ринку

Приклад: Ринок автомобілів

 1. Географічна сегментація::

  • Регіональні особливості, такі як клімат, інфраструктура, правила руху. Наприклад, компанії можуть адаптувати автомобілі для країн із суворим кліматом або розробити моделі з урахуванням інфраструктури міст.
 2. Демографічна сегментація:

  • Вік: створення моделей, які приваблять молодь чи, навпаки, людей похилого віку.
  • Стать: розробка автомобілів, орієнтованих певну стать.
  • Дохід: пропозиція моделей для різних прибуткових категорій.
 3. Психографічна сегментація:

  • Стиль життя: створення автомобілів, які відповідають активному способу життя або, наприклад, любителям пригод.
  • Особистісні риси: наприклад, розробка автомобілів для тих, хто цінує інновації та технологічний прогрес.
 4. Поведінкова сегментація:

  • Частота використання: автомобілі для щоденного використання та автомобілі для відпочинку та розваг.
  • Лояльність до бренду: наприклад, створення спеціальних пропозицій для лояльних клієнтів.

Цей приклад демонструє, як компанія з виробництва автомобілів може використовувати різні критерії для сегментації ринку та створення продуктів, що відповідають різним споживчим потребам.