Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій, що це?

Інтегрований маркетинг (або інтегрована маркетингова комунікація) це стратегічний підхід до планування та реалізації маркетингових зусиль, при якому різні канали комунікації та інструменти маркетингу поєднуються в єдину, узгоджену та координовану систему для досягнення максимальної ефективності та створення цілісного образу бренду чи продукту в очах споживачів.

руки тягнуть частини пазла до напису інтегрований маркетинг

Основна ідея стратегії інтегрованого маркетингу полягає в тому, щоб створити єдине та послідовне повідомлення, яке поширюватиметься через різні канали комунікації, такі як реклама, суспільні відносини, прямий маркетинг, інтернет-маркетинг, події, соціальні мережі та інші, з метою досягнення синергетичного ефекту. 

Це дозволяє бренду або компанії представлятися в єдиному стилі та відповідно до загальної стратегії, посилюючи сприйняття та впізнаваність на ринку.

Переваги інтегрованого маркетингу:

  1. Поліпшення сприйняття бренду: Коли повідомлення бренду узгоджені та охоплюють різні точки контакту зі споживачами, це сприяє покращенню сприйняття та впізнаваності бренду.

  2. Велика ефективність: Узгоджені та скоординовані зусилля у різних каналах можуть призвести до більш високої ефективності та результативності маркетингових кампаній.

  3. Створення цілісного образу: Інтегрований маркетинг допомагає створити цілісний та послідовний образ бренду, що сприяє кращому сприйняттю та розумінню споживачами.

  4. Максимізація впливу: Комбінування різних каналів дозволяє досягти ширшої аудиторії та підвищити загальний ефект комунікації.

  5. Зниження ризиків неузгодженості: Інтегрований підхід мінімізує ризик неузгодженості чи навіть протиріччя між різними маркетинговими повідомленнями.

В цілому, інтегрований маркетинг ставить перед собою завдання створення гармонійного та комплексного маркетингового досвіду для споживачів, який враховує їхню взаємодію з брендом на різних етапах купівельного процесу та через різні канали.

Читайте також: