Маркетингове середовище, що це?

Термін Середовище маркетингу може ставитися до кількох різних контекстів у маркетингу, але зазвичай це сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на маркетингову діяльність фірми.

людина спостерігає за схемами на тлі неба

Структура середовища маркетингу включає низку чинників та аспектів, які можуть впливати на маркетингові рішення та стратегії компанії.

Зовнішня (неконтрольована) маркетингова
середовище організації

 • Макросередовища

  1. Економічні фактори: інфляція, ставки, рівень безробіття та загальний економічний стан можуть вплинути на попит, купівельну спроможність та стратегію ціноутворення.

  2. Соціокультурне середовище: Суспільні та культурні чинники, такі як цінності, тенденції, спосіб життя та демографічні характеристики аудиторії, можуть впливати на те, як бренди формулюють свої маркетингові повідомлення та продукти.

  3. Політичні та правові аспекти: Закони, регуляції та політичні рішення можуть вплинути на маркетингові практики та вимагати відповідності певним нормам і стандартам.

  4. Технологічне середовище: Розвиток технологій, інновації та цифровізація можуть впливати на способи взаємодії з аудиторією та на методи просування продуктів та послуг.

 • Мікросередовища

  1. Конкурентне середовище: Дії конкурентів, їх стратегії та реакції на ринкові зміни можуть вплинути на маркетингові рішення бренду.

  2. Середовище постачання та дистрибуції: Способи доставки продуктів та їх доступність для споживачів також можуть відігравати важливу роль у маркетингу.

Внутрішнє (контрольоване) маркетингове середовище підприємства: складові

  1. Організаційна культура: Значення, переконання, норми та поведінкові практики всередині компанії, які можуть впливати на її здатність розробляти та впроваджувати маркетингові стратегії.
  2. Структура організації: Як організована компанія, якою є її ієрархія, які функціональні відділи існують, і як вони взаємодіють між собою.
  3. Ресурси та можливості: Доступні фінансові, людські, технологічні та інші ресурси, які компанія може використати для досягнення своїх маркетингових цілей.
  4. Лідерство та управління: Компетенції та стиль управління вищого керівництва, їх здатність приймати рішення та спрямовувати організацію.
  5. Маркетингові можливості та загрози: Як компанія використовує свої сильні сторони, щоб використовувати можливості та впоратися з загрозами зовнішнього середовища.

Розуміння та адаптація до середовища маркетингу є ключовими для розробки успішних маркетингових стратегій.

Маркетологи повинні постійно проводити аналіз змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах маркетингу та реагувати на них, щоб залишатися релевантними та конкурентоспроможними на ринку.

Читайте також: